Download E-books Dún an Airgid PDF

, , Comments Off on Download E-books Dún an Airgid PDF

By Éilís Ní Dhuibhne

Utoipe nua-aoiseach is ea Dun an Airgid - move dti cross dteann an leabharlannai Laoise Ni Bhroin ar iarraidh...

An Irish-language novel in regards to the utopian housing improvement Dún an Airgid which turns out excellent - till librarian Laoise Ní Bhroin disappears...

Show description

Read or Download Dún an Airgid PDF

Similar Mystery books

Night of the Jaguar: A Novel (Jimmy Paz)

“Like settling down with a Gabriel Garcia Marquez novel—if it was once rewritten by way of James M. Cain. ”—Denver Post Michael Gruber’s evening of the Jaguar—like his earlier novels that includes Miami detective Jimmy Paz (Tropic of evening, Valley of Bones)—transforms the traditional mystery into anything outstanding, taking the crime novel to a spot it hasn't ever long gone prior to.

And Then There Were None

Essentially the most well-known and liked mysteries from The Queen of Suspense—Agatha Christie—now a life-time television motion picture. "Ten . . . "Ten strangers are lured to an remoted island mansion off the Devon coast through a mysterious "U. N. Owen. ""Nine . . . "At dinner a recorded message accuses every one of them in flip of getting a accountable mystery, and by means of the top of the evening one of many visitors is useless.

Three Act Tragedy: A Hercule Poirot Mystery (Hercule Poirot Mysteries)

The Queen of poser has come to Harper Collins! Agatha Christie, the stated mistress of suspense—creator of indomitable sleuth pass over Marple, meticulous Belgian detective Hercule Poirot, and such a lot of different unforgettable characters—brings her whole oeuvre of inventive whodunits, locked room mysteries, and confusing puzzles to Harper Paperbacks.

The Moonstone (Penguin Classics)

"When you regarded down into the stone, you regarded right into a yellow deep that drew your eyes into it in order that they observed not anything else. "The Moonstone, a yellow diamond looted from an Indian temple and believed to deliver undesirable success to its proprietor, is bequeathed to Rachel Verinder on her eighteenth birthday. That very evening the necessary stone is stolen back and while Sergeant Cuff is introduced in to enquire the crime, he quickly realizes that not anyone in Rachel’s family is above suspicion.

Additional resources for Dún an Airgid

Show sample text content

Bhreathnaigh sí air, iontas uirthi. Agus thosaigh sí ag crith. Shiúil sí léi cross tapa ar an gcosán faoi na crainn, chun éalú uaidh. Ar chúis éigin bhí eagla uirthi rith. Nuair a shroich sí an phlásóg i lár na páirce, áit a raibh a lán daoine bailithe, timpeall an locha, bhreathnaigh sí siar thar a gualainn. Ní raibh an worry le feiceáil. Bhí sé tar éis cúlú i bhfoscadh na gcrann. Nó bhí sé imithe ar fad. Thosaigh sí ag crith arís. Ag crith agus ag crith. Bhí sí préachta, cé move raibh an ghrian ag scairteadh anuas. Rith sé léi gur shamhlaigh sí an eachtra ar fad. Shuigh sí, ar feadh nóiméid, ar bhinse, chun teacht chuici féin. Bhí daoine flúirseach sa chuid search engine marketing den pháirc. Daoine ina luí ar an bhféar ag sú na gréine. Páistí ag seoladh báidíní ar an loch. Páistí ag tabhairt blúirí aráin do na lachain. Daoine deasa, cosúil léi féin. Gnáthmhuintir Dhún an Airgid. 2 Timpeall an chúinne ó theach Laoise Ní Bhroin, ar Ascaill na Sabhaircíní bhí Saoirse Ní Ghallchóir agus Máirtín Ó Flaithearta ag cur fúthu in árasán. Ní raibh siad ann ach le coicís cé pass raibh Máirtín i nDún an Airgid ó thús na bliana. Chuir sé faoi ar dtús i seomra i dteach a roinn sé le garda eile agus beirt státseirbhíseach a aistríodh cross Dún an Airgid ó Bhaile Átha Cliath ar scéim éigin rialtais. Bhí Saoirse fós i nDún Dearg, faoin tuath, ag an am sin, agus thagadh Máirtín ar cuairt chuici ag an deireadh seachtaine, nuair nach raibh sé ar dualgas. Fuair sé ardú céime tamaillín ó shin – cigire a bhí ann anois. Is ansin a bheartaigh sé féin agus Saoirse árasán a cheannach sa bhruachbhaile faiseanta search engine optimization, eastát na Sabhaircíní. Bhí Saoirse chun leanúint ar aghaidh lena cuid oibre féin mar ealaíontóir agus grianghrafadóir. Bhí seomra amháin san árasán cóirithe amach mar stiúideo aici agus bhí publish páirtaimseartha faighte aici ag múineadh ealaíne san ionad oideachais do dhaoine fásta. Bhí sí tar éis rang a thabhairt cheana féin: bheadh trí cheardlann in aghaidh na seachtaine aici, dhá cheann istoíche agus ceann amháin um thráthnóna, do na pinsinéirí. Bhí an-éileamh ar ranganna ealaíne i nDún an Airgid. *** Maidin Shathairn. Codladh cross headartha. Sin rud a dhéanadh Máirtín i gcónaí nuair a bhíodh sé saor ón obair. Bhí de bhua aige codladh cross ceann dhá uair déag sa turas nuair a d’fhaigheadh sé deis, cé nach gcodlaíodh sé ach ar feadh leath an ama sin de ghnáth, agus é ag obair. Bhí sé nach mór a haon déag a chlog agus é féin agus Saoirse ag glacadh a mbricfeasta ar an mbalcóin bheag a bhí acu, iad ina suí ar chathaoireacha plaisteacha. D’ól Saoirse dhá chupán caife agus d’ith sí píosa aráin. D’ól Máirtin trí chupán caife, d’ith babhla mór leitean, meala agus bainne, agus sé phíosa aráin, móide cáis, liamhás, agus subh. Bhí Saoirse dulta i dtaithí ar a bheith ag féachaint air ag alpadh siar an bhia web optimization pass léir, agus ise ag ól cupán caife agus gloine uisce. Ní raibh éad uirthi a thuilleadh, cé gur chuir sé ionadh uirthi fós, an goile iontach a bhí ag a páirtí. Bhí Máirtín ar nós inneall mór breosla. Chun an fhírinne a rá, dá mba inneall é bheadh an Páirtí Glas ag gearradh cánach air toisc é a bheith ag déanamh dochair don timpeallacht de dheasca an iomarca breosla a shlogadh.

Rated 4.09 of 5 – based on 50 votes