Download E-books Een klopjacht op een kapitein PDF

, , Comments Off on Download E-books Een klopjacht op een kapitein PDF

By Willy van der Heide

Bob Evers en zijn vrienden zetten de achtervolging voort op 'De Kapitein' en zijn bende, die in het bezit zijn van een schat. Vanaf ca. 10 jaar.

Show description

Read or Download Een klopjacht op een kapitein PDF

Best Fiction books

Dream House: A Novel

“The ideal haunted condominium tale for those unnerving instances. ” —New York instances Dream residence, the riveting debut novel from Pushcart Prize-winning writer Valerie Laken, tells the tale of 1 stricken house—the website of a household drama that would eternally swap the lives of 2 households. Embracing unstable concerns equivalent to race, type, and gentrification, whereas seamlessly blending genres as assorted as crime fiction, suspense, and residential maintenance, Dream home is a “sexy, sharp-eyed, deeply haunted, [and] awesome booklet.

Love and Summer: A Novel

Love and summer time, the newest merchandise from William Trevor's venerable suitcase, is an exciting murals. " -The long island instances ebook evaluation In spare, beautiful prose, grasp storyteller William Trevor provides a haunting love tale concerning the offerings of the center, and the passions and frustrations of 3 lives in the course of one lengthy summer season.

The Ringmasters Daughter

The Ringmasters Daughter

Gods Without Men (Vintage Contemporaries)

Jaz and Lisa Matharu are plunged right into a public hell after their son, Raj, vanishes in the course of a relatives holiday within the California desolate tract. even though, the Mojave is a spot of odd strength. ahead of Raj reappears— inexplicably unhurt, yet no longer unchanged—the destiny of this younger kin will intersect with that of many others, either earlier and current, who've traveled via this atypical, distant city within the shadow of a mysterious rock formation often called the Pinnacles.

Additional info for Een klopjacht op een kapitein

Show sample text content

En is dat al verzekerd als ik vragen magazine? ” „Ja, meneer. Tegen grondzeeën, waterpest, scheepsbreuken, atoomtorpedo's, zwaardvissen, gegalvaniseerde hagelschade en alle risico's van de wilde vaart. ” „O. Neemt u me niet kwalijk dat ik u stoorde. ” „Niet in het minst. Ik kom u wel eens een keer terugstoren. Goeden morgen. ” „Goeden morgen.... eh.... en goede reis. ” * * * eight uur forty nine v. m. Trrrr. . . . Trrrr. . . . „Met woonschip Roussalka. Koest, Prim! ” „Hallo? ” „Koest, Prim! Af! Met Roussalka. Neemt u me niet kwalijk, mijn hond vrat mijn gebakken ei op. Met wie? ” „Dit is Bob Evers. Heeft u.... ” „Ik heb potlood en papier hier. Is er een boodschap? ” „Voor Arie Roos en Jan Prins. Die luidt: „Heb juist Pijnenborg gesproken, die doodmoe thuiskwam met verstuikte enkel. Hij kan geen schat meer zien of luchten. Wil er niets meer mee te maken hebben. Ik ga nu naar wachtkamer station Leiden. ” „Zou ik niet doen, zeg. Kom maar hierheen. Kun je meteen op de hond passen terwijl ik boodschappen doe. ” „Nee, doe ik niet. Ik blijf in de buurt van de treinen. Elk kwartier kan van groot belang zijn. ” „O. okay. Zo gauw je in Leiden bent, bel me dan nog even en geef me dan meteen het telefoonnummer van die restauratie. ” „Als die Hollandse restauraties een eigen telefoon hebben, dan altijd. O. ok. ” * * * nine uur 23 v. m. Trrrr.... Trrrr.... „Met Roussalka, woonboot. ” „Is dat Sjoerd van Hasselt? ” „Ja wat dacht je. Sinterklaas? Koest, Prim! Ben jij dat, Jan? ” „Arie Roos. Een boodschap voor Jan en Bob. Kun je.... ” „Stop. Eerst een voor jezelf. Van Bob Evers. Bob sprak een zekere Pijnenborg die afgeknapt is met een enkel in de prak. Pijnenborg speelt niet meer mee en Bob is op weg naar de restauratie Leiden. ” „Prima. Zeg Bob en Jan dit: „Eigenaar Waterjuffer plus hele familie met vacantie in Engeland. Schip werd verhuurd through zijn .... ” „KOEST PRIM! ” Rinkedeking......... „O, die drommelse hond. through wat? ” „Via zijn kantoor. En dat gaat pas open om halftien. Ik ga daar nu heen en ik bel later op. Laat Bob maar in Leiden zitten. ” „O. okay. * * * nine uur 27 v. m. Trrrr. . . . Trrrr. . . . „Met woonschip Prim. Koest, Roussalka. Pardon.... ” „Hallo? ” „Koest, Prim . . . . Een ogenblik. ” „Hallo? ” „Ben ik weer. De hond in de gang gezet. Is dat Bob? ” „U spreekt met de Telefoondienst. In verband met een dringende werkzaamheid aan een aftakking wordt U afgesloten vanaf nu tot part twee vanmiddag. ” „Wát zegt u! Maar luistert u eens even.... ” „Mijnheer, het is carrier van ons dat wij u verwittigen. ” „Maar dit is het toppunt! Ik .... ” „Klachten kunt u schriftelijk indienen bij het Hoofdbestuur. ” „Laat u mij uitspreken! Ik wil .... Hallo.... HALLO! ” „Klik. ” Stilte op de lijn. Om negen uur veertig had Sjoerd van Hasselt zijn bril gepoetst, zijn tanden gepolijst, de radio afgezet, voldoende lelijke woorden gedacht over de P. T. T. , zijn ontbijt aan Prim gegeven, de kat van de buren onder de ijskast weggejaagd en de huissleutel gevonden in zijn flanellen pak. Hij kon geen taxi bellen, schreef een briefje voor de bakker en een tweede voor de melkboer, prikte die op de teakhouten deur van zijn woonschip, liet de hond even uit, loodste die daarna de slaapkamer in en stak schuin de Haagweg over, waar hij zijn BMW-motor gestald had staan in een gehuurde storage.

Rated 4.87 of 5 – based on 34 votes