Zadzwoń
Napisz
Formularz
Więcej

experience
marketing

Jesteśmy największą
agencją wyspecjalizowaną
w consumer experience
marketing. Pracujemy dla
klientów w Polsce i na
pozostałych rynkach Unii
Europejskiej.

500 000 daily
influencers

Społeczność Streetcom
to pół miliona daily
influencerów. Dzięki nim
potrafimy zrealizować
najbardziej wymagające
projekty.

product
seeding

Budujemy kampanie
product seeding,
dzięki którym 200 tys.
konsumentów rocznie
poznaje i rekomenduje
Twoją markę.

social
media

Realizujemy kampanie
we wszystkich kanałach
social media. Działania
opieramy na unikalnym
potencjale społeczności
Streetcom.

influencer
marketing

Korzystamy z siły
influencer marketingu.
Współpracujemy
z najciekawszymi
influencerami.

500 e-commerce
partners

Co roku trafiamy
z produktami naszych
klientów do 10 mln
konsumentów z 500
europejskich sklepów.

Zadzwoń
Napisz
Formularz
Więcej

Formularz kontaktowy

Napisz wiadomość przez formularz kontaktowy.
Odpowiemy lub oddzwonimy ASAP.

Administrator danych: Streetcom Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16 (dalej Streetcom).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Streetcom lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa postepowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych, marketing własnych produktów i usług
na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. W zakresie, w jakim marketing będzie się odbywał za pomocą poczty elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; inne prawa, o których mowa w "Klauzuli informacyjnej". Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w Klauzuli informacyjnej.

klauzula informacyjna

Kto będzie przetwarzał dane osobowe
i jak się z nim skontaktować?

1. Streetcom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16 (00-372 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000717688, NIP 525-273-97-18 (dalej Streetcom), jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chce Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych skorzystać należy z następujących danych kontaktowych:
Daniel Wieszczycki
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Streetcom Poland Sp. z o.o.
ul. Foksal 16
00-372 Warszawa
streetcom@streetcom.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby Streetcom mógł przedstawić osobie zainteresowanej ofertę lub informację dotyczącą usług i produktów Streetcom.
2. Dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Streetcom lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, marketing własnych produktów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy
Przetwarzamy dane podane przez Panią/Pana w formularzach kontaktowych, w szczególności imię i nazwisko, dane teleadresowe, itp.

Komu dane osobowe będą przekazywane
1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.
2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą profilowane i nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
1. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
3. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub do innego organu nadzorczego ustanowionego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zadzwoń

Filip Dąbrowski

+48 600 890 872


Julia Krzemińska

+48 532 466 800

 

Filip i Julia odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące
budowania consumer experience Twojej marki.

Napisz

Możesz do nas napisać na adres brands@streetcom.pl
Odpowiemy Ci w ciągu 24 godzin
(chyba, że jest weekend).

dziękujemy

Czekaliśmy na tę wiadomość!
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
(chyba że jest weekend).

Zadzwoń
Napisz
Formularz
Więcej

znane
marki

Jakościowe sample globalnych
marek, które Twoi klienci
otrzymają w prezencie to
dodatkowy kanal realnego
przychodu w sklepie
internetowym!

proste
zasady

Proste zasady i biznes
ze stabilnym finansowo
partnerem o ugruntowanej
pozycji na rynku.

największa
sieć

Ponad 500 sklepów
internetowych z Polski
i Europy. Dołącz do sieci
naszych partnerów
i korzystaj z benefitów!

 • Otrzymujesz od nas sample
  lub produkty znanych marek
  kosmetyków, detergentów,
  żywności itp.

 • Dokładasz sample
  do wybranych paczek
  zamawianych przez
  swoich klientów.

 • Płacimy Ci
  za każdego sampla
  wysłanego do klienta.

Proste i korzystne dla wszystkich stron, prawda?
Dołącz do grona naszych Partnerów!

Zadzwoń
Napisz
Formularz
Więcej

formularz kontaktowy

Napisz wiadomość przez formularz kontaktowy.
Odpowiemy lub oddzwonimy ASAP.

Administrator danych: Streetcom Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16 (dalej Streetcom).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Streetcom lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa postepowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych, marketing własnych produktów i usług
na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. W zakresie, w jakim marketing będzie się odbywał za pomocą poczty elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; inne prawa, o których mowa w "Klauzuli informacyjnej". Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w Klauzuli informacyjnej.

klauzula informacyjna

Kto będzie przetwarzał dane osobowe
i jak się z nim skontaktować?

1. Streetcom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16 (00-372 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000717688, NIP 525-273-97-18 (dalej Streetcom), jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chce Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych skorzystać należy z następujących danych kontaktowych:
Daniel Wieszczycki
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Streetcom Poland Sp. z o.o.
ul. Foksal 16
00-372 Warszawa
streetcom@streetcom.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby Streetcom mógł przedstawić osobie zainteresowanej ofertę lub informację dotyczącą usług i produktów Streetcom.
2. Dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Streetcom lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, marketing własnych produktów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy
Przetwarzamy dane podane przez Panią/Pana w formularzach kontaktowych, w szczególności imię i nazwisko, dane teleadresowe, itp.

Komu dane osobowe będą przekazywane
1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.
2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą profilowane i nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
1. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
3. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub do innego organu nadzorczego ustanowionego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zadzwoń

Zadzwoń do Kacpra Kaźmierczaka

+48 660 559 825

Kacper odpowie na wszystkie pytania dotyczące
współpracy w zakresie e-samplingu.

Napisz

Napisz do nas maila:

partners@streetcom.pl

prześlemy szczegóły oferty w ciągu 24 godzin
(chyba, że jest weekend).

dziękujemy

Czekaliśmy na tę wiadomość!
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
(chyba że jest weekend).

Rejestracja
Zadzwoń
Formularz
Więcej

brands

Testuj i oceniaj
produkty największych
marek.

content

Twórz świetny
content i dziel się
nim ze światem.

gifts

Otrzymuj prezenty
dla siebie, znajomych
lub fanów.

tips & tricks

Poznaj sposoby
na angażowanie
swoich followersów.

Rejestracja
Zadzwoń
Formularz
Więcej

Zadzwoń

Zadzwoń do Justyny Bzdak +48 784 053 900 Justyna odpowie na wszystkie pytania dotyczące
współpracy z influencerami.

formularz kontaktowy

Napisz wiadomość przez formularz kontaktowy.
Odpowiemy lub oddzwonimy ASAP.

Administrator danych: Streetcom Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16 (dalej Streetcom).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Streetcom lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa postepowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych, marketing własnych produktów i usług
na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. W zakresie, w jakim marketing będzie się odbywał za pomocą poczty elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; inne prawa, o których mowa w "Klauzuli informacyjnej". Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w Klauzuli informacyjnej.

rejestracja

Minuta wystarczy by dołączyć do największej sieci influencerów. Cenimy indywidualność i twoją opinię. Z nami będziesz testować,
poznawać marki i zyskiwać nowych followersów.

Administrator danych: Streetcom Poland, z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16

Cel przetwarzania danych: Realizacja akcji promocyjnych i badawczych z udziałem Ekspertów Streetcom; badania statystyczne
i wykrywanie nadużyć; dochodzenie lub obrona przed roszczeniami prawnymi

Podstawy prawne przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit a) RODO – dobrowolna zgoda Eksperta na przetwarzanie jego danych
i otrzymywanie materiałów reklamowych, w tym informacji handlowych; art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnione interesy
administratora w zakresie prowadzenia badań statystycznych i wykrywania nadużyć oraz dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami prawnymi; art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy; 6 ust. 1 lit.
c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych
na podstawie obowiązującego prawa. Za wyraźną, odrębną zgodą Eksperta zaufani kontrahenci współpracujący z administratorem

Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego; inne prawa, o których mowa w "Polityce Prywatności"

Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w Klauzuli informacyjnej

klauzula informacyjna

Kto będzie przetwarzał dane osobowe
i jak się z nim skontaktować?

1. Streetcom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16 (00-372 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000717688, NIP 525-273-97-18 (dalej Streetcom), jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chce Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych skorzystać należy z następujących danych kontaktowych:
Daniel Wieszczycki
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Streetcom Poland Sp. z o.o.
ul. Foksal 16
00-372 Warszawa
streetcom@streetcom.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby Streetcom mógł przedstawić osobie zainteresowanej ofertę lub informację dotyczącą usług i produktów Streetcom.
2. Dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Streetcom lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, marketing własnych produktów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy
Przetwarzamy dane podane przez Panią/Pana w formularzach kontaktowych, w szczególności imię i nazwisko, dane teleadresowe, itp.

Komu dane osobowe będą przekazywane
1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.
2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą profilowane i nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
1. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
3. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub do innego organu nadzorczego ustanowionego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

dziękujemy

Właśnie udało Ci się dołączyć do największej społeczności
influencerów w Polsce! Sprawdź swoją skrzynkę mailową, za chwilę otrzymasz KOD WERYFIKACYJNY,
który należy jednorazowo podać podczas logowania na stronę w celu weryfikacji Twojego profilu.

Jeśli nie widzisz maila od nas - sprawdź w folderze SPAM.

dziękujemy

Czekaliśmy na tę wiadomość!
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin
(chyba że jest weekend).

ul.Foksal 16

00-372 Warszawa

tel: +48 22 245 70 00

office@streetcom.pl

Matylda Szymalska

Prezes zarządu / CEO

Ponad 20 letnie doświadczenie w branży reklamowej. Od 11 lat zapewnia agencji wiatr w żagle, a klientom jakość i efektywność działań. Budowała consumer experience dla największych marek w regionie długo zanim to było modne. Uwielbia pracę z ludźmi i odkrywanie ich unikalnych talentów. Mentorka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Kocha swoją pracę. Jednak najwięcej miejsca w jej sercu zajmują dwie córki.

Natalia Krzyśków

Client service director

Menadżerka z ponad 14 letnim stażem w opracowywaniu oraz realizacji efektywnych kampanii reklamowych. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych i polskich działach marketingu, agencjach reklamowych i domach mediowych. Laureatka trzech nagród EFFIE. Mama 2 córek. Merytoryczna, konkretna, efektywna.