Zadzwoń do nas: 22 2457000
Napisz do nas: streetcom@streetcom.pl

Kilkaset udanych kampanii!

Klienci, którzy wciąż do nas wracają!

04.03.2013

Liderzy opinii

Lider opinii to osoba, która ze względu na swą wiedzę, doświadczenie, cechy osobowości, a także zajmowane stanowisko, sprawowane funkcje bądź prestiż stanowi dla innych wzór do naśladowania i której rady, opinie bądź zastrzeżenia uznawane są za ważne informacje kształtujące zachowania i wpływające na postępowanie na rynku.
Funkcję lidera opinii mogą pełnić osoby publiczne lub prywatne występujące w kilku różnych rolach: autorytetu „generalnego”, autorytetu w konkretnej dziedzinie, doradcy prywatnego oraz doradcy instytucjonalnego. Ich zdanie odgrywa ważną rolę w przepływie informacji na temat nowych i innowacyjnych produktów. Liderzy jako pierwsi z własnej potrzeby sięgają po nowinki i chcą poszerzać swoją wiedzę na ich temat.
Według badań przeprowadzonych przez SMG/KRC Millward Brown Company liderzy opinii to najczęściej osoby mieszkające w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, przeważnie mężczyźni w wieku 25-35 lat, z wykształceniem co najmniej średnim, mające stałą pracę, nie mające dzieci, o wyższym statusie materialnym. Generalnie liderzy opinii wykazują bardziej aktywny sposób życia i większe zaangażowanie w to, co robią. Ich zainteresowania oraz sposób spędzania czasu wydają się mniej tuzinkowe, a nawet bardziej snobistyczne. Wykazują zdecydowanie większą chęć do zdobywania interesujących ich informacji od pozostałych osób

Powrót <