Zadzwoń do nas: 22 2457000
Napisz do nas: streetcom@streetcom.pl

Kilkaset udanych kampanii!

Klienci, którzy wciąż do nas wracają!

02.07.2010

Większa efektywność marketingu rekomendacji konsumenckich

Najnowsze badania SMG/KRC wykazały, że rekomendacje konsumenckie, które są obecnie jedną z najszybciej rowijających się form marketingu, będą tańsze i bardziej efektywne. Konsumenci więcej rozmawiają o produktach, chętniej biorą udział w aktywnościach oferowanych przez marki i bardziej angażują się w ich testowanie i wyrażanie swojej opinii.

 

Streetcom we współpracy z instytutem SMG/KRC, liderem badań rynku i opinii w Polsce, prowadzi regularne badania efektywności kampanii marketingu rekomendacji. Narzędzie to staje się coraz bardziej popularne, już teraz w Polsce i na całym świecie korzystają z niego największe marki. Możliwość szczegółowego pomiaru efektywności jest jednym z najważniejszych czynników dla marketerów podejmujących decyzję o przeznaczeniu budżetu na marketing rekomendacji.

Podstawową formą realizacji marketingu rekomendacji jest narzędzie „product seeding”. W ramach kampanii ściśle wyselekcjonowana grupa najaktywniejszych konsumentów, spełniających kryteria grupy docelowej, otrzymuje bezpłatnie do testowania pełnowartościowe produkty dla siebie oraz próbki dla swoich znajomych. Osobiste doświadczenie z produktem pozwala na zbudowanie więzi emocjonalnej z opiniotwórczymi konsumentami, stworzenie grupy promotorów marki i pozyskanie cennych opinii konsumenckich.

Badania SMG/KRC zostały przeprowadzone w pierwszej połowie 2010 roku w oparciu o kampanie product seeding prowadzone przez Streetcom. Zakres badań został poszerzony o nowe kategorie produktowe, dzięki czemu badania są bardziej miarodajne. Jednym z najważniejszych celów badań było ustalenie aktualnej wartości wskaźnika przekazywania rekomendacji G1-G2, tzw. rekomendacji z drugiej ręki. G0 to uczestnicy kampanii. G1, G2, G3 to kolejne generacje osób otrzymujących rekomendacje. Wskaźnik przekazywania informacji G0 do G1 (pierwsza fala rekomendacji) badany jest poprzez raporty uczestników kampanii wypełniane online.

Na podstawie badania SMG/KRC wielkość wskaźnika rekomendacji z drugiej ręki oszacowano na 5,3. Oznacza to, że osoba otrzymująca rekomendację produktu z pierwszej ręki (G1) średnio przekazuje informację o produkcie do 5,3 osób (G2). Na podstawie mierzonych tą metodologią efektów kampanii, w ciągu 4 tygodni, jeden Ekspert Streetcom dociera z rekomendacją produktu pośrednio do ponad 100 osób. Wartość wskaźnika wzrosła w ciągu roku o prawie 10%.

Wzrosła również wartość wskaźnika response rate, odpowiadającego ilości osób, które wypełniły ankiety badawcze w ramach kampanii prowadzonych przez Streetcom. Obecnie średnioważony wskaźnik response rate z kilkudziesięciu kampanii przeprowadzonych w 2010 roku wynosi 92% vs. 85% w roku 2009 i 80% w roku 2008. Jest to najwyższy wskaźnik ze wszystkich form badań ankietowych.

Nowe wartości wskaźnika rekomendacji i wskaźnika odpowiedzi oznaczają wzrost zasięgu kampanii rekomendacyjnych, co przekłada się na mniejszy koszt dotarcia do jednego konsumenta. Marketerzy czerpią z lepszych wyników nie tylko korzyści finansowe w postaci mniejszych kosztów kampanii. Dzięki temu rośnie świadomość marki, a działania marketingu rekomendacji mają bezpośrednie przełożenie na sprzedaż produktu.

Badania wizerunkowe zostały przeprowadzone w dwóch falach – bezpośrednio po kampanii i 3 miesiące po jej zakończeniu. W pierwszej fali badania 42% uczestników zadeklarowało, że zamierza kupować produkt w przyszłości, podczas, gdy w grupie kontrolnej jedynie 12% złożyło taką deklarację. Druga fala badania wykazała, że działania marketingu rekomendacji znacznie zwiększają świadomość produktu – znajomość „top of mind” jest o 25% wyższa niż wśród osób, które nie brały udziału w kampanii product seeding. Efektem wzrostu świadomości jest wzrost sprzedaży produktów. 31% więcej osób dokonało zakupu produktu spośród uczestników kampanii, niż z reprezentatywnej grupy kontrolnej. Dokonany zakup został dodatkowo potwierdzony wskaźnikiem „Brand on Hand”, po raz pierwszy liczonym w badaniu efektywności rekomendacji konsumenckich. 33% więcej osób deklaruje, że posiada w domu produkt w porównaniu do grupy kontrolnej.

Wzrost efektywności marketingu rekomendacji jest zasługą dynamicznego rozwoju wykorzystania rekomendacji konsumeckich oraz licznych działaniań aktywizacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez agencję Streetcom w ostatnim roku. Konsumeci coraz chętniej uczestniczą w kampaniach rekomendacyjnych, a dodatkowe działania takie jak konkursy, aplikacje i personalizowane strony na portalach społecznościowych pozwalają na większe zaangażowanie uczestników w kampanię i budowanie bliższych relacji pomiędzy konsumentem a marką.

Powrót <